Informacije

Pravila privatnosti

PRAVNA NAPOMENA

Korištenjem www.dii-turist-pavlakovic.hr internet stranica ili ugovaranjem putovanja i/ili drugih usluga koje pruža DiI-Turist Pavlaković d.o.o. za Vas ili nekog drugog, prihvaćate Opće Uvjete koji su objavljeni na stranici www.dii-turist-pavlakovic.hr te izjavljujete da ste upoznati sa relevantnim odredbama vezanim uz korištenje osobnih podataka u svrhu ugovaranja i realizacije putovanja i drugih usluga koje pružamo. Ukoliko niste suglasni s navedenim uvjetima lijepo molimo da nam ne šaljete bilo kakve Vaše osobne podatke ili ugovarate putovanje ili usluge servisa za sebe ili nekog drugog  prije nego razjasnite sve eventualne dvojbe koje biste mogli imati, te nas slobodno zatražite dodatne informacije koje ćemo Vam rado dati putem emaila na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonski na 047 854 666.

Tvrtka DiI-Turist Pavlaković d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga, poklanjajući pritom posebnu pažnju njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao Vaše povjerenje. Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Izjavi pružaju Vam se detaljne informacije o tome zašto i na koji način DiI-Turist Pavlaković d.o.o.  prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka. Molimo Vas da ovu Izjavu pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste bili u potpunosti svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

1. TKO SU VODITELJ I IZVRŠITELJ OBRADE PODATAKA?

Pravni termin "voditelj obrade podataka" označava fizičku ili pravnu osobu koja prikuplja Vaše osobne podatke, određuje svrhe i načine njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka. Pravni termin "izvršitelj obrade podataka" označava fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje Vaše osobne podatke u ime voditelja obrade podataka u skladu s važećim nacionalnim i europskim propisima o zaštiti osobnih podataka. DiI-Turist Pavlaković u okviru svojeg poslovanja može predstavljati voditelja ili izvršitelja obrade podataka, ovisno od okolnosti posla tijekom kojeg se vrši obrada podataka pri čemu DiI-Turist Pavlaković s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava odgovarajuću razinu zaštite i sigurnosti. Određeni osobni podaci su DiI-Turist Pavlaković -u nužni kako bi Vam mogao pružiti određene usluge. Ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke DiI-Turist Pavlaković-u, isto možete odbiti, no tada DiI-Turist Pavlaković možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam usluge za koje ste zainteresirani.

2. KOJE OSOBNE PODATKE DII-TURIST PAVLAKOVIĆ PRIKUPLJA?

U svom poslovanju, DiI-Turist Pavlaković može prikupljati i obrađivati sljedeće vrste Vaših osobnih podataka: Ime i prezime/identifikacijski podaci, dob/datum rođenja, adresa, kontakt podaci (adresa e-pošte i broj /mobilnog/ telefona), vrsta, broj i rok važenja identifikacijskog dokumenta, broj, datum i mjesto izdavanja vize, vlastoručni potpis, podaci o kreditnim/debitnim karticama i broju bankovnog računa, OIB, podaci o vozilu. Ne prikupljamo i ne koristimo osobne podatke maloljetnih osoba (o okviru razumnih granica ukoliko nam je moguće spoznati dob korisnika), osim uz izričitu suglasnost roditelja ili staratelja. Ukoliko ste maloljetni, molimo Vas da nem ne šaljete svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail ili druge podatke koji bi Vam mogli pomoći identificirati), jer ćemo obradu takve komunikacije morati odbiti. Ukoliko bi usprkos tome uslijedila uspostava kontakta na zahtjev maloljetne osobe, u slučaju prenošenja osobnih podataka od strane maloljetne osobe, DiI-Turist Pavlaković izričito odbija zaprimanje bilo kavih zahtjeva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namjere kontakta.

3. KAKO DII-TURIST PAVLAKOVIĆ PRIKUPLJA VAŠE OSOBNE PODATKE?

DiI-Turist Pavlaković prikuplja Vaše osobne podatke na dva osnovna načina: izravno od Vas, neizravno: od sub-agenata s kojima poslujemo, ili od trećih osoba koje u Vaše ime s nama sklapaju ugovor o korištenju naših usluga (npr. društva koja organiziraju putovanja za svoje zaposlenike).

4. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

DiI-Turist Pavlaković prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u različite dopuštene svrhe. U određenim slučajevima Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vaš pristanak, dok u drugim slučajevima postoji zakonska ili druga osnova za njihovo prikupljanje. Svrhe u koje DiI-Turist Pavlaković prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke mogu biti sljedeće: sklapanje i izvršavanje ugovora o pružanju usluga, informiranje o proizvodima i uslugama DiI-Turist Pavlaković, izvršavanje zakonskih obveza DiI-Turist Pavlaković-a.

Za pojedine prethodno navedene svrhe, DiI-Turist Pavlaković prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka na temelju Vaše privole. U određenim slučajevima DiI-Turist Pavlaković može prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke bez Vaše privole, ako su takvo prikupljanje i obrada nužne u svrhu:

 • Radi pružanja usluga u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti
 • Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na Vaš zahtjev, poduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora;
 • Poštovanje pravnih / zakonskih obveza DiI-Turist Pavlaković-a;
 • Zaštitu Vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe;
 • Izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti DiI-Turist Pavlaković-a;
 • Potrebe legitimnih interesa DiI-Turist Pavlaković-a ili treće strane, osim kada su Vaši interesi ili temeljna prava i slobode jači od tih interesa.

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

DiI-Turist Pavlaković ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama. Kako bi se ostvarile te svrhe te kako bi Vam izabrana usluga bila pružena u potpunosti, DiI-Turist Pavlaković u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka: avio prijevoznici,  autobusni prijevoznici, ugostiteljski objekti, smještajni objekti,  druge putničke ili turističke agencije, osiguravatelji, banke, tvrtke, društva i obrti. Kako bi se ostvarile navedene svrhe, DiI-Turist Pavlaković također može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama koje s Vašim osobnim podacima postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka: druge putničke ili turističke agencije,  tvrtke ili društva koja za DiI-Turist Pavlaković obavlja različite usluge. Dodatno, DiI-Turist Pavlaković može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja, imovine ili poslovnih udjela DiI-Turist Pavlaković (uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obveza. Vaše osobne podatke možemo podijeliti ako imamo Vaš pristanak, ili bez Vašeg pristanka ako je to potrebno kako bi izvršili svoje obveze prema Vama.

6. GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODACI?

Uzimajući u obzir djelatnost DiI-Turist Pavlaković  Vaše će osobne podatke obrađivati osobe navedene pod točkom 5. unutar EU, ali i u državama izvan EU (npr. u slučaju angažmana podizvođača iz druge države za pružanje određene usluge ili dijela usluge koja uključuje obradu osobnih podataka). Prema Mišljenju br. 7/2010 Radne skupine za zaštitu osobnih podataka iz članka 29. Direktive 95/46, osobni podaci korisnika usluge mogu se prenositi društvima koja posluju u državama izvan EU (npr. druga putnička ili turistička agencija koja djeluje kao subagent; smještajni objekt u koji se u konkretnom slučaju smješta korisnik usluge), međutim mora se pritom raditi samo o onim osobnim podacima koji su nužni za pružanje usluge koje dotično društvo pruža i koji će se obrađivati isključivo u poslovne svrhe.

7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?

U odnosu na Vaše osobne podatke koje prikuplja i obrađuje DiI-Turist Pavlaković, na temelju važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:

 • Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke DiI-Turist Pavlaković posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni
 • Ispraviti Vaše osobne podatke kako biste osigurali da su podaci kojima DiI-Turist Pavlaković raspolaže istiniti, točni i ažurni
 • Zahtijevati brisanje Vaših osobnih podatka koje DiI-Turist Pavlaković obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod točkom 4.
 • Ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka
 • Zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kao biste iste prenijeli drugom voditelju obrade osobnih podataka
 • Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka DiI-Turist Pavlaković – u ili nadležnom nadzornom tijelu
 • Povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše privole.

Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava možete uputiti na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

U svakom trenutku možete DiI-Turist Pavlaković-u uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, nakon čega će bez odgode prestati s obradom Vaših podataka u te svrhe. Prigovor možete uputiti i glede obrade Vaših podataka koja je nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa, službene ovlasti ili za potrebe legitimnih interesa DiI-Turist Pavlaković-a, nakon čega DiI-Turist Pavlaković više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je drugačije određeno važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka. Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop

9. KOLIKO DUGO DII-TURIST PAVLAKOVIĆ  ČUVA VAŠE OSOBNE PODATKE?

DiI-Turist Pavlaković čuva Vaše osobne podatke do kraja izvršenja putovanja/usluge za koju su podaci prikupljeni;  osim ako dulji vremenski period čuvanja osobnih podataka nije određen važećim nacionalnim ili europskim propisima. DiI-Turist Pavlaković neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

10. KAKO MOŽETE KONTAKTIRATI DII-TURIST PAVLAKOVIĆ?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka od strane DiI-Turist Pavlaković-a, možete nas kontaktirati putem pošte ili e- pošte na:

 • DiI-Turist Pavlaković d.o.o., Mrežničke Poljice 12 a, 47 250 Duga Resa, Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  tel: 047 854 666

11. IZMJENA PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

DiI-Turist Pavlaković redovito dopunjava ovu Izjavu u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te postoji mogućnost promjene izjave od Vašeg zadnjeg posjeta web stranici. Važeća je ona Izjava koja je trenutno objavljena na web stranici.

Duga Resa, svibanj 2018.

Adresa:
Mrežničke Poljice 12a, 47250 Duga Resa

Tel:
047/854-666
047/854-688

Fax:
047/845-210
047/845-211

Email:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

osnovni podaci